Home    Raport Bieżący 46/2017 korekta

Zarząd CFI Holding S.A. w załączeniu przekazuje opinię zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, która omyłkowo nie została załączona do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczjnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Opina Zarządu CFI_Holding SA_18.12.2017