Akcjonariat
 Home    Akcjonariat

paragraph_title_img

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji I głosów na WZA przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Udział % Liczba głosów Udział %
Polaris sp. z o.o. brak 681 129 065 24,76% 681 129 065 24,76%
Market Vektor Property brak 483 871 000 17,59% 483 871 000 17,59%
Grananda Investments S.A. brak 378 716 350 13,77% 378 716 350 13,77%
Varso Investment S.A. brak 357 911 280 13,01% 357 920 957 13,01%
Waldorf Group Sp. z o.o. brak 354 596 370 12,89% 354 596 370 12,89%
Black Rock brak 258 064 550 9,38% 258 064 550 9,38%
Pozostali akcjonariusze brak 236 586 285 8,59% 135 000 000 8,59%
Razem x 2 750 874 900 100.00% 2 750 874 900 100.00%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł i dzieli się na: 2 750 874 900 akcji o wartości nominalnej 0,31 zł każda, w tym:

27.523.000 akcji serii A;
26.189.000 akcji serii B
2.752.200 akcji serii C
60.000.800 akcji serii D
2.634.409.900 akcji serii F

 

Do obrotu na GPW zostało dopuszczonych 27 523 000 szt akcji serii A