Inwestycje
 Home    CFI HOLDING S.A.    Inwestycje

paragraph_title_img

Inwestycja Developerska Solaris House Sp z.o.o

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we  Wrocławiu, informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku, nasza spółka zależna Solaris House Sp. z o.o. wprowadza do sprzedaży lokale mieszkalne, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego na nieruchomości przy ul. Wydawniczej 6 w Łodzi, objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00181376/2.

Spółka Solaris House Sp. z o.o. zaprasza do zawierania umów deweloperskich, których przedmiotem jest zobowiązanie do wybudowania oraz przeniesienia na rzecz nabywcy – prawa własności do lokalu mieszkalnego na wskazanej nieruchomości.

Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez Solaris House Sp. z o.o. zakłada wybudowanie oraz sprzedaż w ramach inwestycji realizowanej na nieruchomości przy ul. Wydawniczej 6 w Łodzi, 457 lokali mieszkalnych oraz 11 lokali użytkowych.

Serdecznie zapraszamy do zakupu!