Kontakt
 Home    Kontakt
paragraph_title_img

Kontakt

CFI HOLDING S.A.

Siedziba:
Teatralna 10-12,
50-055 Wrocław

Kontakt:
tel. 71 348 80 10
fax: 71 343 89 87
kontakt@cfiholding.pl

Kontakt Dla Inwestorów:
ir@cfiholding.pl

NIP 898-10-51-431
REGON 930175372
KRS 0000292030
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 852.771.219
Alior Bank O/Wrocław: 88 2490 0005 0000 4520 2183 5366