paragraph_title_img

O firmie

    Geneza firmy sięga od stycznia 1988 roku. Z dniem 31 października 2007 roku postanowieniem sądu nastąpiło wpisanie nowego podmiotu INTAKUS Spółka Akcyjna do Krajowego Rejestru Sądowego.
W dniu 29 września 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny INTAKUS Spółka Akcyjna i dnia 22 grudnia 2009 miał miejsce debiut na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W związku ze zmianą akcjonariatu w spółce uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na CFI HOLDING Spółka Akcyjna.