Home    Raport Bieżący 32/2018
   Temat:
Przychody grupy CFI Holding w III Kwaratale 2018 roku

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2018 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 33 345 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2017 roku o ok. 891 tys. zł. Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła wzrost wartości przychodów ze sprzedaży netto o 2,75 %.