Home    Raport Bieżący 33/2018
   Temat:
Informacja o zaangażowaniu w Krezus S.A. oraz o złożonych wnioskach w trybie art. 401 § 1 ksh (żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia)

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że spółka zależna Central Fund of Immovables sp. z o. o. poinformowała Emitenta , iż w dniu 7 listopada 2018 roku przekroczyła próg 5% głosów na WZA Krezus S.A. poprzez nabycie akcji na rynku regulowanym i na dzień 7 listopada 2018 roku posiadała 3.467.101 akcji .
Jednocześnie Central Fund of Immovables sp. z o. o. poinformowała, iż w dniu dzisiejszym skierowała do Zarządu Krezus S.A. wniosek w trybie art. 401 § 1 KSH o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które zostało zaplanowane na dzień 30 listopada 2018 roku.
Wniosek zawiera min. żądanie głosowania grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej Krezus S.A..
W załączeniu przekazujemy wniosek złożony przez Central Fund of Immovables sp. z o. o.

wniosek_krezus_sa_