Home    Raport bieżący 31/2018
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

Zarząd CFI Holding S.A. dokonuje zmiany daty publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku, zawierającego jednostkowe skrócone informacje finansowe.

Zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 2/2018 opublikowanym przez Emitenta w dniu 29 stycznia 2018 roku, pierwotnie raport okresowy za I półrocze 2018 roku, miał zostać opublikowany w dniu 28 września 2018 roku.

W następstwie zmiany terminu publikacji, skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2018 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 1 października 2018 roku.