Home    Raport Bieżący 28/2020
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej.

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2020 roku otrzymał informację, o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Tomaszewskiego.

Jako przyczynę rezygnacji, Pan Janusz Tomaszewski wskazał względy osobiste.