Home    Raport Bieżący 27/2020
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w III kwartale 2020 roku.

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2020 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 38 807 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2019 roku o ok. 6 834 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za III kwartał 2020 roku, wyniosły ok. 103 211 tys. zł. i były niższe o 24 143 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2019 roku.