Home    Raport Bieżący 24/2023
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 6 października 2023 r.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A., które odbyło się w dniu 6 października 2023 roku w Łodzi:

– Waldorf Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – posiadająca 354 596 370 akcji, uprawniających do wykonywania 354 596 370 głosów, co stanowiło 100 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i co stanowi 12,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A.