Home    Raport Bieżący 15/2022
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w III kwartale 2022 roku.

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2022 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 60 637 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2021 roku o ok.11 915 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za III kwartał 2022 roku, wyniosły ok. 157 506 tys. zł. i były wyższe o ok 49 431 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2021 roku.