Home    Raport Bieżący nr 8/2010
   Temat:
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009.

Zgodnie z art.65 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd spółki INTAKUS S.A. przesyła wykaz wszystkich raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Raporty bieżące z 2009 roku:

1. Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 26-11-2009 – Przystąpienie do systemu ESPI.

2. Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 27-11-2009 – Podanie ceny emisyjnej akcji serii D.

3. Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 16-12-2009 – Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D.

4. Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 18-12-2009 – Rejestracja PDA akcji serii D w KDPW.

5. Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 18-12-2009 – Dopuszczenie do obrotu akcji serii C i praw do akcji serii D.

6. Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 28-12-2009 – Zakończenie oferty publicznej akcji serii D.

 

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Emitenta we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 131 oraz na stronie internetowej Emitenta : www.intakus.pl