Home    Raport Bieżący nr 77/2013
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 grudnia 2013 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  1. Marek Boryczka, biorący udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 92.000.025 głosów, które stanowiły 10,10 % udziału w głosach na NWZA oraz 5,66 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,30 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Phimage Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 372.031.134 głosów, które stanowiły 40,83 % udziału w głosach na NWZA oraz 22,88 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 22,88 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Naruwe Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 372.031.134 głosów, które stanowiły 40,83 % udziału w głosach na NWZA oraz 22,88 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 22,88 % w ogólnej liczbie głosów.