Home    Raport Bieżący nr 7/2012
   Temat:
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Zgodnie z art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd INTAKUS S.A. przesyła w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Wszystkie wymienione w załączniku raporty są dostępne w siedzibie Emitenta we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 131 oraz na stronie internetowej www.intakus.pl

 

załącznik: wykaz informacji przekazanych w roku 2011