Home    Raport Bieżący nr 68/2014
   Temat:
Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Spółki w KDPW

Zarząd Intakus S.A. we Wrocławiu („Emitent”), informuje że w dniu dzisiejszym został złożony do KDPW wniosek o scalenie w stosunku 20:1 akcji Emitenta zarejestrowanych w KDPW pod kodem „PLINTKS00013” w liczbie akcji 1.376.150.000 o wartości nominalnej 0,01 gr każda, które zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie dokonane w dniu 24 października 2014 roku.

Dzień referencyjny został wyznaczony na 17 października 2014 roku.

Po scaleniu akcji w KDPW pod kodem „PLINTKS00013” zarejestrowanych będzie 688.075 akcji Emitenta o wartości nominalnej 20,00 zł każda.