Home    Raport Bieżący nr 67/2014
   Temat:
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

Zarząd Intakus S.A. we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 66/2014 z dnia 3 października 2014 informuje, że w dniu 7 października 2014 roku otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 1114/2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Intakus S.A.. Zawieszenie notowań w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji nastąpi  w okresie od dnia 13 października 2014 roku do dnia 24 października 2014 roku (włącznie).

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że: 1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na GPW, a nie zrealizowane do dnia 10 października 2014 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta zlecenia maklerskie na akcje Emitenta nie będą przyjmowane.