Home    Raport Bieżący nr 65/2014
   Temat:
Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W zawiązaniu do raportu bieżącego numer 62/2014 z dnia 15 września 2014 roku Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 30 września 2014 roku za pośrednictwem HFT Brokers Dom Maklerski S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.

 

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji serii B Emitenta (tj. powstałych w wyniku scalenia Akcji serii A, B, F, G, H, I, K i L).