Home    Raport Bieżący nr 64/2014
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 września 2014 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 września 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  1. Phimage Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 390.156.133 głosów, które stanowiły 28,07 % udziału w głosach na NWZA oraz 14,53 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 14,53 % w ogólnej liczbie głosów;
  2. Restata Investments Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 17,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,31 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,31 % w ogólnej liczbie głosów;
  3. Idea sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 17,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,31 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,31 % w ogólnej liczbie głosów;
  4. Glob Investment sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 17,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,31 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,31 % w ogólnej liczbie głosów;

5. Ecco Inwestycje sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 17,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,31 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,31 % w ogólnej liczbie głosów.