Home    Raport Bieżący nr 65/2012 korekta
   Temat:
Korekta raportu numer 65/2012

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 65/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, w związku z brakiem podpisu, iż raport ten został podpisany przez Ireneusza Radaczyńskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.