Home    Raport Bieżący nr 64/2012 korekta
   Temat:
Korekta raportu numer 64/2012

 

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 64/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku, w związku z brakiem podpisu, iż raport ten został podpisany przez Ireneusza Radaczyńskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.