Home    Raport Bieżący nr 61/2014
   Temat:
Zmiana siedziby spółki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że z dniu 15 września 2014 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował zmianę siedziby Spółki zależnej Emitenta tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty sp. z o.o., która będzie miesiła się przy pl. Zwycięstwa 2 w Łodzi (90-312).