Home    Raport Bieżący nr 60/2014
   Temat:
Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTAKUS S.A. zwołanego na dzień 27 września 2014 roku

Zarząd Intakus S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2014 roku do Spółki wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTAKUS S.A. zwołanego na dzień 27 września 2014 roku zgłoszony przez akcjonariusza Spółki – spółkę Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 401 § 2 K.S.H, w którym zaproponowano zmianę porządku obrad poprzez dodanie uchwały nr 4.

Złożony przez akcjonariusza wniosek zawierał projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 września 2014 roku które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze o punkt wnioskowany przez wnioskującego akcjonariusza.

Rozszerzone ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzupełnionym formularzem do pełnomocnictwa znajdują się w załączeniu.