Home    Raport Bieżący nr 57/2014/kor
   Temat:
Korekta raportu – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 27 września 2014 roku

Zarząd Spółki Intakus S.A. („Spółka”) wskazuje, że w związku z omyłką pisarską w punkcie 6 lit b ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 września 2014 roku przekazanego jako załącznik raportu numer 57/2014 z 1 września 2014 roku, wskakuje, iż dniem do którego można złożyć żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki nie jest dzień 6 września 2014 roku jak zostało omyłkowo podane, lecz dzień 11 września 2014 roku.

 

Prawidłowa treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 września 2014 roku znajduje się w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 27.09.2014