Home    Raport bieżący nr 53/2016
   Temat:
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Spółki zależnej od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej „Spółką), że w dniu 16 grudnia 2016 roku miało miejsce otwarcie-uruchomienie przez Spółkę nowego obiektu świadczącego usługi hotelarskie pod nazwą ART HOTEL’S SOSNOWIEC w nieruchomości należącej do Spółki położonej przy ul. Partyzantów 11 w Sosnowcu.

Wskazany obiekt jest pierwszym, z kilku realizowanych przez Spółkę inwestycji w posiadanych nieruchomościach, w ramach których Central Fund of Immovables sp. z o.o. będzie świadczyła usługi hotelarskie o podwyższonym standardzie w stosunku od obiektów tworzących sieć: Boutique Hotel’s. Nowe obiekty, będą działały pod nazwą-marką: ART HOTEL’S. w ramach grupy CFI Hotel’s Group.

Uruchomienie nowych obiektów oraz rozwój oferty usług hotelarskich, winien w ocenie Emitenta przełożyć się na bieżące wyniki finansowe Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a tym samym całej Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A., co z kolei może przełożyć się na wartość akcji Emitenta.