Home    Raport Bieżący nr 52/2014
   Temat:
Stanowisko Emitenta w przedmiocie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zarząd Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką) informuje, że w związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 26 czerwca 2014 roku, akcje Intakus S.A. zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

 

W związku z powyższym oraz na podstawie §3 ust 2 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 roku, Spółka wskazuje, że poprzez podjęcie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej, dojdzie do scalenia akcji Spółki w stosunku 1:2000 skutkujące powstaniem nowych akcji o wartości nominalnej 20,00 złotych, o czym Spółka komunikowała raportem bieżącym 45/2014. Procedura scalenia akcji jest w toku i umożliwi Spółce opuszczenie Strefy Niższej Płynności.