Home    Raport Bieżący nr 5/2014
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 stycznia 2015 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

1. Phimage Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 195 079 głosów, które stanowiły 21,89 % udziału w głosach na NWZA oraz 14,52% ogólnej liczby głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 14,52 % w ogólnej liczbie głosów;

2. Naruwe Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 195 079 głosów, które stanowiły 21,89 % udziału w głosach na NWZA oraz 14,52% ogólnej liczby głosów., posiadający łącznie akcje stanowiące 14,52 % w ogólnej liczbie głosów;

3. Restata Investments Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 126.000 głosów, które stanowiły 14,13 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,38 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,38 % w ogólnej liczbie głosów;

4. Idea sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 125.000 głosów, które stanowiły 14,02 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,30 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,30 % w ogólnej liczbie głosów;

5. Glob Investment sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 125.000 głosów, które stanowiły 14,02 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,30 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,30 % w ogólnej liczbie głosów;

6. Ecco Inwestycje sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 125.000 głosów, które stanowiły 14,02 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,30 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,30 % w ogólnej liczbie głosów.