Home    Raport Bieżący nr 44/2015/kor
   Temat:
Zawarcie, przez spółkę zależną, listu intencyjnego związanego z emisją przez nią obligacji i przejęciem obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Hawe – korekta

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu dokonuje korekty raportu bieżącego nr 44/2015 opublikowanego w dniu 22 października 2015 roku, poprzez sprostowanie omyłki dotyczącej terminu wykupu obligacji jakie objąć ma Open Finance jak wskazano w treści komunikatu.

 

W raporcie bieżącym nr 44/2015 wskazano:

„Zgodnie z treścią listu intencyjnego Open Finance obejmie dwuletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami należącymi do CFI”.

 

Powinno być:

„Zgodnie z treścią listu intencyjnego Open Finance obejmie czteroletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami należącymi do CFI”.

 

Pozostała treść raportu bieżącego nr 19/2015, pozostaje bez zmian.

 

Ponadto w ramach raportu 44/2015 pominięto określenie osoby uprawnionej do reprezentacji, która podpisała raport. Raport został podpisany 22 października 2015 roku przez Pana Michała Kawczyńskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.