Home    Raport Bieżący nr 4/2013
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 stycznia 2013 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

  1. Marek Boryczka, posiadający 9.729.520 głosów, które stanowiły 40,60 % udziału w głosach na NWZA oraz 31,90 % w ogólnej liczbie głosów;
  2. BL10 sp. z o.o. S.K.A, posiadająca 9.062.443 głosy, które stanowiły 37,82 % udziału w głosach na NWZA oraz 29,71% w ogólnej liczbie głosów;
  3. GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A., posiadająca 2.640.000 głosów, które stanowiły 11,02 % udziału w głosach na NWZA oraz 8,66% w ogólnej liczbie głosów;
  4. Piotr Ludkowski, posiadający 2.380.000 głosów, które stanowiły 9,93 % udziału w głosach na NWZA oraz 7,80% w ogólnej liczbie głosów.