Home    Raport Bieżący nr 41/2013/korekta
   Temat:
Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych Intakus S.A. w upadłości układowej serii A oraz serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii A oraz serii B (zmiana praw z papierów wartościowych Spółki) – korekta raportu

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 41/2012 z dnia 4 lipca 2013 roku, iż w związku z zamieszczona w nim pomyłką, koryguje jego treść w zakresie zamieszczonej w treści raportu daty podjęcia uchwały. Prawidłową datą jaka winna znaleźć się w komunikacie w miejsce zamieszczonej daty “4 lipca 2013 roku ” to data “3 lipca 2013 roku” zgodnie z zamieszczoną w załączeniu korygowanego raportu uchwałą.

 

Ponadto wobec oczywistego błędu w załączeniu znajduje się poprawna treść uchwały Zarządu Spółki, na mocy której dokonano zmiany praw z papierów wartościowych Intakus S.A. w upadłości układowej.

 

uchwała zarządu Intakus S.A. w upadłości układowej w sprawie zmiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela