Home    Raport Bieżący nr 37/2017
   Temat:
Zmiana Publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

Zarząd CFI Holding S.A. dokonuje zmiany daty publikacji raportu skonsolidowanego i jednostkowego  na I półrocze 2017 roku.

Pierwotnie raport za I półrocze2017 miał być opublikowany w dniu 29 września 2017 roku, zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym 7/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2017 zostanie przekazany w dniu 7 września 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.