Home    Raport Bieżący nr 37/2013
   Temat:
Przełożenie terminu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 czerwca 2013 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych na rozprawie zawiadomił o przełożeniu terminu ogłoszenia postanowienia w sprawie dotyczącej zatwierdzenia układu Spółki z wierzycielami, na dzień 21 czerwca 2013 na godzinę 12.30 w sali nr 6 w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

 

O wyniku Spółka poinformuje w raporcie bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.