Home    Raport Bieżący nr 38/2013
   Temat:
Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zatwierdził układ z wierzycielami, przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 3 czerwca 2013 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 35/2013 z 3 czerwca 2013 roku.

 

Postanowienie nie jest prawomocne.

 

Spółka poinformuje oddzielnym raportem o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu.