Home    Raport Bieżący nr 36/2013
   Temat:
Przesunięcie terminu rozprawy wyznaczonej celem rozpoznania układu

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 czerwca 2013 roku, w związku z wpływem zarzutów jednego z wierzycieli, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zawiadomił o nowym terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu, wyznaczonym na dzień 17 czerwca 2013 o godzinie 13.30 w sali nr 6 w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

 

O wyniku rozprawy Spółka poinformuje w raporcie bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.