Home    Raport Bieżący nr 35/2013
   Temat:
Przyjęcie układu przez wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Intakus S.A. w upadłości układowej

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca 2013 roku na Zgromadzeniu Wierzycieli, został przyjęty układ, zgodnie z przedłożonymi przez Spółkę propozycjami układowymi.

 

Sędzia-komisarz zawiadomił o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, w dniu 10 czerwca 2013 o godzinie 11.00 w sali nr 6 w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

 

O wyniku rozprawy Spółka poinformuje w raporcie bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.