Home    Raport bieżący nr 34/2016
   Temat:
Wstępna informacja o przychodach netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2016 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 30.330 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2015 roku o ok. 2.261 tys. zł. Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła dynamikę wzrostu na poziomie 8 %.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za dziewięć miesięcy 2016 roku, wyniosły ok. 91.667 tys. zł. i były wyższe o ok. 18.256,8 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów na poziomie 24,8 %, w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.