Home    Raport Bieżący nr 33/2015
   Temat:
Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości

Zarząd CFI Holding S.A z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, że podjął w dniu 8 lipca 2015 roku decyzję o zmianie kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości (dotychczas stosowane kryterium 10% wartości kapitałów własnych Jednostki Dominującej), przyjmując jako kryterium 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

 

W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę sumę aktywów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A, powyższe kryterium oceny aktywów i umów będzie pozwalało na właściwą ocenę ich znaczenia dla sytuacji Emitenta. Nowe kryterium będzie stosowane od dnia publikacji niniejszego raportu.