Home    Raport bieżący nr 26/2016 kor2
   Temat:
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta – korekta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w uzupełnieniu informacji zawartych w treści raportu bieżącego nr „26/2016 kor” opublikowanego 12 września 2016 roku dla rozwiania ewentualnych wątpliwości wynikających z braku wyraźnego wskazania tego faktu w temacie raportu informuje, iż raport ten stanowił korektę raportu bieżącego nr „26/2016” opublikowanego w dniu 9 września 2016 roku.