Home    Raport Bieżący nr 26/2013/korekta
   Temat:
Korekta raportu 26/2013 z 25 kwietnia 2013 roku

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej przekazuje korektę raportu ESPI nr 26/2013 z 25 kwietnia 2013 roku, w którym umieszczono błędny temat.
Prawidłowy temat brzmieć winien “Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych Intakus S.A. w upadłości układowej (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2012 rok”.