Home    Raport bieżący nr 23/2017
   Temat:
Realizacja założeń przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących oznaczonych numerami 30/2016 z 23 września 2016 roku oraz 13/2017 z 31 marca 2017 roku informuje, że dniu 31 maja 2017 roku miało miejsce otwarcie nowej restauracji mieszczącej się na dwóch kondygnacjach nieruchomości przy al. Piłsudskiego 14 w Łodzi pod nazwą „Wall Street” o powierzchni ok. 300 m2 przez spółkę zależną od Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Oznacza to realizację przez Spółkę zależną od Emitenta przedstawionych w w/w raportach założeń polityki ekonomicznej, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł przychodu podmiotów grupy kapitałowej CFI Holding S.A., przewidujących rozpoczęcie działalności w przedmiotowej lokalizacji w II kwartale 2017 roku, co winno mieć wpływ na bieżące wyniki finansowe Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a tym samym całej Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. i w konsekwencji tego, przełożyć się na wartość akcji Emitenta.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 13/2017, otwarcie przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. kolejnych nowych restauracji, planowane jest na przełom I/II kwartału 2018 roku.