Home    Raport bieżący nr 22/2017
   Temat:
Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie i przygotowanie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2017 roku powziął wiadomość, że do siedziby Emitenta w dniu 5 maja 2017 roku wpłynęło oświadczenie HTF Brokers Dom Maklerski S.A. w sprawie wypowiedzenia zawartej z Emitentem w dniu 11 czerwca 2013 roku umowy o przygotowanie i przeprowadzenie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia,

 

Przyczyną złożenia powyższego oświadczenia przez HTF Brokres Dom Maklerski S.A., jest cofnięcie temu podmiotowi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 roku, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

 

W załączeniu oświadczenie HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Oświadczenie HFT Brokers DM S.A.