Home    Raport Bieżący nr 23/2013
   Temat:
Uzupełnienie propozycji układowych

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”), informuje o złożeniu w dniu 3 kwietnia 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych dokumentu zawierającego uszczegółowienie i doprecyzowanie propozycji układowych, złożonych dnia 15 marca 2013 roku o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 18/2013 z dnia 16 marca 2013 roku.