Home    Raport bieżący nr 21/2017
   Temat:
Korekta załącznika w raporcie rocznym za rok 2016

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”)  informuje, że w jednostkowym raporcie finansowym Spółki za rok 2016, opublikowanym w dniu 2 maja 2017 roku omyłkowo załączono błędny plik „Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego”  zawierający niepełne dane w przedmiocie odstępstw od stosowania Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w latach 2016-2017 do czasu opublikowania raportu za rok 2016.

W załączeniu zarząd Spółki przekazuje prawidłowy dokumenty „Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego”

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego