Home    Raport Bieżący nr 20/2012
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA INTAKUS S.A w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 17 kwietnia 2012 r.

 

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA INTAKUS S.A w dniu 17 kwietnia 2012 r