Home    Raport Bieżący nr 19/2013
   Temat:
Zatwierdzenie listy wierzytelności oraz wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o zatwierdzeniu w dniu 20 marca 2013 roku przez Sędziego Komisarza listy wierzytelności, wyłożonej dnia 8 lutego 2013 roku.

Jednocześnie informujemy, iż Sąd zwołał zgromadzenie wierzycieli w sprawie zawarcie układu na dzień 30 kwietnia 2013 roku, na godz. 10:00, w Sali nr 6 w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, sala 44.