Home    Raport Bieżący nr 20/2013/korekta
   Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2013 roku – korekta raportu

 

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako „Spółka”) przekazuje korektę raportu ESPI nr 20/2013 z 26 marca 2013 roku, w którym załączono błędny załącznik zawierający uchwały poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu Spółka przesyła prawidłowy załącznik zawierający uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 25 marca 2013 roku.