Home    Raport Bieżący nr 17/2015
   Temat:
Zmiana nazwy skróconej Spółki

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Spółka) informuje, że w związku ze zmianą firmy Spółki z INTAKUS S.A. na CFI HOLDING S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 marca 2015 r. wydał komunikat, w którym poinformował, że począwszy od dnia 6 marca 2015 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą “CFI” i oznaczeniem “CFI”.

 

Podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.