Home    Raport bieżący nr 16/2017
   Temat:
Wstępna informacja o przychodach netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w I kwartale 2017 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 30 183 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym I kwartale 2016 roku o ok. 1 913 tys. zł. Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła wzrost przychodów netto ze sprzedaży netto o 6,77 %.