Home    Raport Bieżący nr 16/2014
   Temat:
Animator rynku dla akcji Emitenta

Zarząd Spółki Intakus S.A. (“Emitent”) informuje, iż na mocy umowy zawartej pomiędzy Emitentem, a Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta będących w obrocie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wydała w dniu 31 stycznia 2014 roku komunikat, iż od dnia dzisiejszego to jest 3 lutego 2014 roku członek giełdy Dom Maklerski BDM S.A. będzie pełnił zadania animatora rynku dla akcji spółki Intakus S.A.