Home    Raport bieżący nr 13/2017
   Temat:
Zmiana planów inwestycyjnych Spółki zależnej od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 30/2016,  o zawarciu pomiędzy Spółkami zależnym od Emitenta umowy przewidującej uruchomienie na przestrzeni 2016 oraz 2017 roku, wskazanych w treści raportu restauracji, niniejszym zawiadamia, że w związku z częściową zmianą pierwotnych planów inwestycyjnych Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi:

a) termin uruchomienia restauracji „Wall Steet” w nieruchomości przy al. Piłsudskiego 14 w Łodzi, pierwotnie planowany na I kwartał 2017 roku – z uwagi na rozszerzenie oferty gastronomicznej, która będzie oferowana w przedmiotowym lokalu i związanej z tym konieczności dostosowania-zmiany jego pierwotnie planowanej aranżacji – został przesunięty na II kwartał 2017 roku;

b) termin uruchomienia restauracji „La Vende White” i „Wall Street”, pierwotnie planowanych do uruchomienia w II kwartale 2017 roku w nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 47 w Łodzi – z uwagi na podjęcie decyzji o zwiększeniu powierzchni wskazanych lokali, które docelowo będą zajmować trzy kondygnacje wskazanej nieruchomości oraz związane z tą decyzją zmiany aranżacyjne oraz powierzchniowe powyższych lokali gastronomicznych – został przesunięty na przełom I/II kwartału 2018 roku.

Wobec powyższego, wstępnie szacowane przez Zarządy Spółek zależnych od Emitenta nakłady inwestycyjne na dostosowanie nieruchomości do potrzeb prowadzenia działalności gastronomicznej oraz wyposażenie 4 restauracji wymienionych w raporcie nr 30/2016 na kwotę ok. 3.600.000 zł netto, po uwzględnieniu powyższych planów inwestycyjnych, w tym związanych m.in. ze zwiększeniem ich powierzchni, winny się zamknąć w kwocie ok. 5.800.000 zł,  która w całości sfinansowana będzie ze środków własnych Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Pozostałe założenia działania inwestycyjnego opisanego w raporcie nr 30/2016, pozostają bez zmian.

Postawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR.